Verkiezingen

Elke 4 jaar zijn er verkiezingen. Daarmee kunnen de inwoners van de gemeente Hardenberg bepalen wie er de komende 4 jaar in de gemeenteraad mogen plaatsnemen. Wie mogen er stemmen? De voorwaarden zijn:

 • 18 jaar of ouder;
 • Woonachtig in de gemeente Hardenberg;
 • Niet uitgesloten van het kiesrecht;
 • Nederlandse nationaliteit of die van een EU-lidstaat.


Niet-EU-burgers zijn kiesgerechtigd als zij op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) 5 jaar legaal en onafgebroken in Nederland hebben verbleven.

Wanneer?

De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 16 maart 2022.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2026 (exacte datum nog niet bekend).

Zetels en voorkeursstemmen

Het aantal uitgebrachte en geldige stemmen bepaalt uiteindelijk de zetelverdeling. in 2022 hebben 26.727 personen gestemd. Daarmee was het aantal stemmen voor een zetel (26.727 / 33) 810. Dat noemen we de kiesdeler.


Een kandidaat kon ook met voorkeursstemmen gekozen worden. Hiervoor moest wel de voorkeurdrempel worden gehaald. Dat is het percentage van het aantal geldige stemmen dat een kandidaat minimaal moest halen om met voorrang in aanmerking te komen voor een zetel. De voorkeurdrempel voor de gemeenteraadsverkiezingen is 25% van de kiesdeler. In Hardenberg was de voorkeursdrempel in 2022 dus (810 * 25%) 202 stemmen.

Gekozen met voorkeursstemmen 2022

Er zijn in 2022 4 mensen gekozen in de gemeenteraad van Hardenberg op basis van voorkeursstemmen. Dat zijn:

 • Gerrit van den Berg (CDA, 469 stemmen)
 • Falco Bruinsma (OpKoers, 457 stemmen).
  Vertrokken uit de gemeenteraad in 2023 vanwege verhuizing
 • Nick Strijker (OpKoers, 451 stemmen)
 • Arsanio Wiet (PvdA, 394 stemmen)
  Vertrokken uit de gemeenteraad in 2023 vanwege een overvolle agenda


Er zijn meer kandidaten die ook de voorkeursdrempel van 202 stemmen gehaald hebben. Gezien hun positie op de lijst kwamen zij al in aanmerking voor een zetel.

OPKOMSTPERCENTAGES

Jaar

Kiesgerechtigden

Opkomstpercentage

2022

48.424

55,20%

2018

46.649

60,01%

2014

45.607

56,04%

2010

44.606

56,34%

AANTAL STEMMEN

Jaar

2022

2018

Verschil

%

CDA

8.152

8.702

-550

-  6,3%

OpKoers.nu

5.624

3.863

+1.761

+ 45,6%

ChristenUnie

5.016

5.159

-143

-  2,8%

VVD

2.406

3.047

-641

- 21,0%

PvdA

1.994

2.219

-225

- 10,1%

D66

1.288

1.082

+206

+ 19,0%

GroenLinks

1.116

1.379

-263

- 19,1%

50Plus

1.022

1.945

-923

- 47,5%