De gemeenteraad bepaalt wat er gebeurt in de gemeente Hardenberg (en dus dus niet het college van burgemeester en wethouders). Het college is uitvoerend en belast met het dagelijks werk. De raadsleden controleren het college en past het beleid aan indien gewenst.


De gemeenteraad van Hardenberg bestaat uit 33 zetels. Tot 2018 waren dit er 31. De stijging van het aantal zetels hing samen met het aantal inwoners dat de grens van 60.000 doorbrak.

Raadsvergaderingen live te zien!


Alle vergaderingen van de gemeenteraad van Hardenberg zijn live te zien. Dat kan uiteraard in de raadszaal, maar ook via het internet op

https://hardenberg.raadsinformatie.nl/

Inspreken!


Iedereen mag inspreken in de raad. Daarmee kunt u uw mening geven over een specifiek onderwerp. Dat kan zowel bij de oriënterende ronde als ook bij de raadsvergadering. Er zit wel een verschil in:

  • Bij raadsvergaderingen kunt u alleen inspreken voor punten die op de agenda staan.
  • Bij oriënterende rondes kunt u ook inspreken voor punten die niet op de agenda staan.


Bij het inspreken in de gemeenteraad heeft u maximaal 5 minuten spreektijd. Daarna kunnen de raadsleden vragen aan u stellen.


Als u wilt inspreken, dan gaat dat via de raadsgriffie. U kunt ze mailen op: griffie@hardenberg.nl.


Gemeentepolitiek Hardenberg

Raadspagina


Het nieuws van de gemeenteraad staat in de week voor een raadsvergadering in weekblad De Toren. Alle nieuwspagina’s zijn ook te downloaden en terug te lezen op

https://www.hardenberg.nl/gemeente/gemeenteraad/raadspagina


Op de raadspagina wordt aandacht besteed aan de gemeenteraad en in het bijzonder aan de raadsvergadering. Zo staat de agenda van de raadsvergadering er ook bij.


De digitale versie van de raadspagina wordt op dinsdag in de week voor de raadsvergadering ook per mail verstuurd.


Wilt u deze ook ontvangen? Aanmelden kan via raadspagina@hardenberg.nl.

Vergoedingen


Raadsleden krijgen een vergoeding voor hun werk. Die vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.


Zo is lid zijn van de gemeenteraad van Hardenberg een nevenfunctie. Dat betekent dat de overheid ervan uitgaat dat de raadsleden er een baan of onderneming naast hebben. Daarom krijgen zij geen standaard salaris, maar een zogenaamde ‘vergoeding voor de werkzaamheden’. Een raadslid moet hier per week zo’n 14 tot 24 uur voor werken. Het gaat hierbij om een ‘maximale’ vergoeding: gemeenten mogen er 20% onder zitten.


In Hardenberg krijgen de raadselden een vergoeding van (bruto) 1.645,92 euro per maand.